Giới thiệu tiện ích [BlackBerry 10] Profile Manager – tự động thiết lập chế độ rung/chuông theo giờ

Giới thiệu tiện ích [BlackBerry 10] Profile Manager – tự động thiết lập chế độ rung/chuông theo giờ

Các bạn muốn dế BlackBerry 10 tự động thay đổi thành chế độ rung khi đến giờ ngủ hoặc giờ đi làm, và đổi thành trạng thái chuông trở lại khi sáng sớm hoặc tan sở? Chỉ với ứng dụng miễn phí Profile Manager, bạn có thể thực hiện mong muốn đó một cách dễ dàng.

Phần mềm này có thể cho phép bạn cài đặt thời điểm để máy tự đổi profile âm thanh, ví dụ mình cài là 11 giờ đêm chuyển thành rung, tới 5 giờ sáng ngày tiếp theo thì chuyển qua chuông, lặp lại từ thứ 2 đến thứ 6. Song song đó bạn còn có thể cài đặt tự động tắt mở Bluetooth, chặn cuộc gọi, đổi hình nền màn hình chính hoặc màn hình khóa.
Profile Manager chẳng những cho phép máy đổi profile theo thời gian mà còn hỗ trợ đầy đủ các tính năng nói trên khi bạn bỏ máy vào hoặc rút máy ra khỏi holster (bao có cảm biến riêng cho các điện thoại BlackBerry).